Експортът на България за страните от ЕС за януари - април се увеличава с 13.8% спрямо същия период на 2017 г. и е в размер на 11 859.3 млн. лева, сочат предварителните данни на Националния статистически институт.

Основни търговски партньори на страната са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Белгия, които формират 68.8% от износа за държавите - членки на ЕС. За периода българският експорт за Германия се увеличава с 23,6% - до 2,78 млрд. лева, а за Испания почти се удвоява - до 401 млн. лева.

През април износът за ЕС нараства с 16.1% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2 898.6 млн. лева.

Вносът на България от ЕС през периода януари - април 2018 г. се увеличава с 10.5% спрямо същия период на 2017 г. и е на стойност 13 021.1 млн. лв. по цени CIF. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Испания и Гърция.

През април вносът на България от държавите членки на ЕС нараства с 8.1% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3 217.6 млн. лева.

Външнотърговското салдо на България с ЕС за периода януари - април 2018 г. е отрицателно и е на стойност 1 161.8 млн. лева.