Министърът на младежта и спорта Красен Кралев издаде Заповед РД-09-565/03.06.2020 г., с която от 10 юни се разрешава провеждането на колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за всички възрастови групи на открито. По време на надпреварите се допуска публика при заетост на местата до 30% от общия капацитет на спортните съоръжения. Настаняването на зрителите трябва да се извършва най-малко през две седалки или при спазване на дистанция от 1,5 метра.

Считано от 15.06.2020 г. ще бъде позволено провеждането на колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер на закрито за всички възрастови групи. Разрешено е допускането на публика при заетост на местата до 30% от общия капацитет и настаняване на зрителите най-малко през две седалки.

Заповедта на министър Кралев е издадена съгласно т. 5 от Заповед щ РД-01-5302/03.06.2020 г. на министъра на здравеопазването.

Официално: Добрата новина за спорта у нас е факт

Официално: Добрата новина за спорта у нас е факт

От 10 юни са разрешени колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за всички възрастови групи