Адвокатът на ЦСКА Станислав Трендафилов също коментира темата за базите на клуба. Той каза пред "БАНКЕРЪ", че пред него стои огромна папка с актове за извършените строителни работи, чиято стойност доближава 4.5 млн. лева. В същото време по независещи от ЦСКА причини процедурите по прихващане на направените от клуба инвестиции не са били завършени.

"Безумно е да се твърди, че ние сме длъжници, като се има в предвид, че за целия срок на договора, задължението на ЦСКА е да направи инвестиция от 400 хил.лв. за базата в Панчарево и 700 хил. лв. за стадион "Българска армия". ЦСКА не само е преизпълнил многократно тази програма, но в същото време е изплащала и наеми на обектите, които клубът сам препостроява. Когато отидохме на базата в Панчарево заварихме един "залесен" терен и няколко полуразрушени постройки. Идете и вижте какво е сега...", казва Станислав Трендафилов.

Ганчев за базите на ЦСКА: Изляхме милиони и това може да се види от всеки!

Ганчев за базите на ЦСКА: Изляхме милиони и това може да се види от всеки!

"Защо някой чиновник не си е свършил работата?"