Общото събрание на Левски, планирано за 6 юли, пропадна. "Сините" са получили отказ от Агенцията по вписванията, тъй като не са спазили предвидените от закона срокове.

Заявлението е получено на 2 юни, като по този начин няма достатъчно време за публикуването на покана според търговския закон.

На Общото събрание трябваше да се определи нов Надзорен съвет на клуба. 

Павел Колев искаше това да се случи възможно най-скоро, но явно изпълнителният директор не е спазил необходимите срокове. 

Паулиньо: За нас в Левски е добре, че подновяваме сезона с мач срещу Лудогорец

Паулиньо: За нас в Левски е добре, че подновяваме сезона с мач срещу Лудогорец

"На всеки пет или десет дни провеждаме тестове за коронавирус"

Планираният дневен ред на събранието:

1. Приемане на годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството за 2019 г.

2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.

3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г., проверен и заверен от

регистрирания одитор.

4. Приемане на решение за избор на независим одитор за 2020 г.

5. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2019 г. и попълване на фонд "Резервен".

6. Приемане на решение за освобождаване от отговорност за дейността им до момента на

членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството.

7. Промени в състава на Надзорния съвет на дружеството.

8. Разни

Левски да вдигне паметник на Павел Колев

Левски да вдигне паметник на Павел Колев

Той ясно показа как трябва да се работи