Датска компания за куриерски услуги е пуснала 30 нови работни места за българи.

В периода 19-21 февруари 2018 г. датчаните ще посетят за втори път България, за да се срещнат с желаещи да работят в Дания. Интервютата с българските кандидати ще се проведат по предварително изготвен график в градовете Пловдив, Бургас и София.

По време на интервютата ще бъде предоставена подробна информация за естеството на работа и условията за наемане. При одобрение и готовност от страна на съответния кандидат, трудовият договор с работодателя може да бъде сключен веднага след приключване на интервюто.

Основните изисквания към кадидатите са мотивация за работа, шофьорска правоспособност и разговорни умения на английски език. Конкретните условия по обявата са публикувани на националния EURES сайт www.eures.bg.

Желаещите да се включат в интервютата кандидати могат да бъдат от цялата страна. Те трябва предварително да подадат автобиография на английски език на електроннен адрес: D.Piryankova@az.government.bg или в най-близкото бюро по труда.

Интервютата с българските кандидати ще се проведат в Пловдив, Бургас и София на 19, 20 и 21 февруари по следния график:

В Пловдив: на 19.02.2018 г. в сградата на Дирекция "Регионална служба по заетостта" - Пловдив, ул. "Самара" № 7, ет. 5;

В Бургас: на 20.02.2018 г. в Кариерен център - Бургас, ул. "Патриарх Евтимий" № 35;

В София: на 21.02.2018 г. в сградата на Агенция по заетостта, бул. "Дондуков" № 3, приземен етаж.

Повече информация относно условията за работа и живот в Дания може да бъде намерена на сайта www.eures.bg в рубриката "Условия на живот и труд", чието съдържание е структурирано по държави от ЕС и ЕИП и са публикувани контакти на местните институции, които извършват проверка на условията на трудова заетост.

Допълнителна информация за обявата за работа и провеждането на интервютата може да бъде получена на тел. 032/960 128 и 0882 825 004, лице за контакт: Даниела Пирянкова.