Много полемики предизвика гласуването за президент на БФС. Досегашният такъв Борислав Михайлов спечели изборите, събирайки 241 гласа, докато Димитър Бербатов получи 230 гласа. За Христо Порточанов са гласували 8 от делегатите, а 1 от гласовете е бил нелегитимен.

От екипа на Бербатов протестираха, тъй като според устава на БФС, президент се избира с 50 + 1 % от гласовете на конгреса. В същото време регистрираните делегати в сутринта на Конгреса са били 483-ма, докато гласовете за Борислав Михайлов са 241.

Един глас разделил битката за БФС от балотаж, но спазен ли е уставът на футболния съюз?

Един глас разделил битката за БФС от балотаж, но спазен ли е уставът на футболния съюз?

Бербатов ще оспорва резултатите в съда

Ето какво гласи и уставът на БФС за случаи като сегашния, след проверка на колегите от dsport:

"Чл. 44. (1) Решенията на конгреса се вземат с мнозинство от присъстващите делегати.

(2) Решенията за изменение и допълнение на устава, за преместване на седалището, за преобразуване или прекратяване на БФС се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите делегати.

(3) Президентът се избира с мнозинство от присъстващите делегати. В случай, че никой от кандидатите за президент не получи необходимия брой гласове, се провежда второ гласуване, в което участват двамата кандидати, получили най-много гласове на първото гласуване.

(4) Решенията на конгреса влизат в сила незабавно освен ако действието им не бъде отложено. Решенията, които се отнасят до вписванията на обстоятелства, предвидени в закона, подлежат на вписване в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията".

Основания за нарушения могат да се почерпят и от Решение № 18 от 5 октомври 1995 г. на КС на републиката, който ясно дава да се разбере, че броят (кворумът) на присъстващите се основава на отчетеното в стенографския протокол. А щом като уставът на БФС посочва присъстващи, а не гласували, значи със сигурност трябваше да има поне балотаж.

Софрата отново спечели мача срещу футбола...

Софрата отново спечели мача срещу футбола...

Как да искаш промяна, когато при Борислав Михайлов ти е сладко?