Растящата употреба на климатици в домовете и офисите по света ще бъде един от най-големите двигатели на търсенето на електричество през следващите три десетилетия, предвижда нов анализ на Международната агенция за енергетика, публикуван днес.

Очаква се броят на климатиците в сградите да се увеличи до 5,6 милиарда до 2050 година от 1,6 милиарда днес - което е равно на продажбата на 10 нови климатика всяка секунда през следващите 30 години.

Нужното електричество за захранването им ще се утрои до 2050 година, като ще изисква капацитет равен на комбинирания на САЩ, ЕС и Япония днес.

И днес климатиците и вентилаторите отговарят за около една пета от общото използвано електричество в сгради - или около 10% от общото за целия свят. Но тъй като приходите и жизненият стандарт в множество развиващи се страни ще се повишат, това ще задвижи и търсенето на климатици в горещите региони.

Международната агенция за енергетика очаква те да бъдат вторият най-голям консуматор на електроенергия до 2050 година след индустриалния сектор.

Единият от начините за разрешаване на проблема е въвеждането на изисквания за по-голяма ефективност. И днес климатиците, продавани в Европа и Япония, са с 25% по-ефективни от тези, продавани в САЩ и Китай.