За първи път присъствено от много време насам заседава Управителният съвет на БФБаскетбол. В хотел "Витоша" се събраха 11 от 13-те члена на новата управа на федерацията, като по уважителни причини отсъстваха Красимира Банова и Сашо Везенков. На заседанието като гост присъства почетният президент на баскетболната централа Атанас Тонев.

На първото си заседание УС единодушно избра за свой секретар Генералния мениджър на БФБаскетбол Елеонора Рангелова и утвърди правилника за работата на Управителния съвет на федерацията.

Единодушно бе решено и да се възложи на президента на БФБаскетбол Георги Глушков и членовете на УС Милен Велчев и Иван Ценов официално да поискат среща с новия министър на спорта Радостин Василев, за да представят пред него важните въпроси пред българския баскетбол.

По т. 2 от Дневния ред управата единодушно утвърди проекта на федерацията до ММС за кандидатстване за финансово подпомагане по Програма за кадрово осигуряване, утвърдена със заповед № РД-09-902/05.11.2021 г. на министъра на младежта и спорта. Подадени бяха 24-ма треньори за Програмата.

Първата по рода си "Програма за кадрово осигуряване на спортните клубове", разработена от екипа на спортния министър в служебното правителство, Андрей Кузманов предвижда Министерството на младежта и спорта да осигурява по една минимална месечна работна заплата за треньор в спортен клуб. Това се прави с цел финансово подпомагане на клубове, които нямат големи финансови възможности, но работят усилено за развитието на спорта.

С проекти по Програмата можеха да кандидатстват лицензирани спортни федерации, членуващи в тях клубове и лицензирани треньори. Едно от задължителните условия е в клуба да нямат назначен треньор с трудов договор по Кодекса на труда, който получава възнаграждението си от друго юридическо лице, финансирано от бюджета на държавата. Със средства от Програмата могат да бъдат подпомогнати клубове, които имат спортно-състезателна дейност за всяка от последните 5 години.

Необходимите средства за изпълнение на Програмата ще се осигуряват от бюджета на ММС. Ведомството ще извършва текущ и последващ контрол върху дейността и разходването на финансовата помощ.

Радостин Василев: Знаете какъв отговор имам за БФС

Радостин Василев: Знаете какъв отговор имам за БФС

Трябва ли да има промяна?