Заместник-министърът на младежта и спорта Ваня Колева проведе среща с младите хора във Варна по повод бъдещата Национална стратегия за младежта (2020-2030) #ЗаЕдно.

На срещата присъстваха още кметът на община Варна Иван Портних, директор на дирекция "Образование и младежки дейности" към община Варна Лилия Христова, директор на дирекция "Спорт" към община Варна Кристиан Димитров, председатели на неправителствени организации, ученици и студенти.

"Основната ни цел е осъществяването на ефективна национална политика за младежта, която да стимулира инициативността на младите хора и техните организации и структури за успешното им развитие и реализация в обществения живот", заяви зам.-министър Ваня Колева.

Тя посочи, че Министерство на младежта и спорта (ММС) работи усилено по изготвянето на новата Национална стратегия за младежта (2020-2030) в партньорство с неправителствения сектор и всички заинтересовани страни. Колева представи на младежите и резултатите, постигнати по отношение на младежките политики.

Заместник-министърът обясни, че новата стратегия ще определя точни и измерими цели, ще набелязва основните и подходящи планове за действие за тяхното постигане, вследствие на което се предвиждат и нормативни промени в Закона за младежта.

Министър Кралев участва в годишния симпозиум на WADA по покана на вицепрезидента на МОК Угур Ерденер

Министър Кралев участва в годишния симпозиум на WADA по покана на вицепрезидента на МОК Угур Ерденер

По време на посещението си в Лозана Кралев проведе редица срещи на високо ниво

Във втората част на срещата младежите имаха възможност да дискутират по групи предизвикателствата, с които се сблъскват в съответната област. Те представиха своите идеи по метода "Дърво на проблемите" и идентифицираха възможни решения за справяне с тях.

Младежите поставиха основни акценти върху здравословното хранене в училищата и наблегнаха на практическите занимания в образованието и извънкласните дейности. Участниците засегнаха и темата за равнопоставеността между половете, грижата и вниманието за деца в неравностойно положение във всяка една област, подобряване на инфраструктурата в малките населени места, гражданската активност, липсата на доверие у младите, заетостта и професионалната реализация.

Срещи с младежи предстоят в редица области на страната, където вниманието отново ще бъде насочено към гласа на младите.

Зам.-министър Ваня Колева откри многофункционално спортно игрище в Айтос

Зам.-министър Ваня Колева откри многофункционално спортно игрище в Айтос

"Ако ММС не беши поставило като приоритет масовия спорт нищо от това, което днес виждате, нямаше да се случи"