Министър Андрей Кузманов подписа съвместна декларация за разширяване и развитие на сътрудничеството в областта на младежта и спорта по линия на Процеса за сътрудничество в Югоизтoчна Европа.

Министърът на младежта и спорта Андрей Кузманов подписа съвместна декларация за разширяване на съществуващите отношения и развитие на интензивното сътрудничество в областта на младежта и спорта по време на първата среща на министрите, отговарящи за спорт, по линия на Процеса за сътрудничество в Югоизтoчна Европа (ПСЮИЕ) в Истанбул. Документът е подписан също от министрите, отговарящи за младежта и спорта на Турция, Босна и Херцеговина, Черна гора, Молдова, Албания, Хърватия, Косово, Румъния и Гърция.

"Аз съм убеден, че с договарянето и подписването на съвместната декларация ще открием още повече възможности за ползотворно сътрудничество и заедно ще допринесем за по-високи достижения не само в областта на елитния спорт и спорта за всички, но и в спортната наука и медицина, борбата с допинга, уреждането на мачове и запазването на почтеността в спорта. Всяка страна допринася за постигането на общите ни цели, взаимното ни сътрудничеството ни прави по-силни и по-устойчиви, а съвместните ни дейности правят спорта по-чист, по-почтен и по-етичен", заяви министър Андрей Куманов в изказването си на срещата.

Снимка 534049

Източник: ММС

Българският министър на младежта и спорта изрази увереността си, че партньорството между държавите по линия на Процеса за сътрудничество в Югоизтoчна Европа ще се задълбочи и ще бъде ползотворно за всички държави от региона, така както е успешно в други сфери от ПСЮИЕ.

"Наш дълг е да осигурим добро бъдеще на младите поколения и на всички наши спортисти, треньори, спортни организации. Убеден съм, че днес правим крачка в тази посока с провеждането на тази първа среща в Истанбул. Това ще ни помогне да превърнем нашите държави в едно по-добро място за живеене и реализиране на мечтите на всички, свързани със спорта", посочи още министър Кузманов.

Министър Кузманов участва в откриването на Национална универсиада 2021

Министър Кузманов участва в откриването на Национална универсиада 2021

Най-мащабното университетско спортно събитие се организира от Асоциацията за университетски спорт "Академик"

В изказването си той каза още, че в областта на спорта и младежта България поддържа интензивни контакти с всички страни от региона от десетилетия - както на ниво елитен и масов спорт, така и по младежките въпроси. България има подписани 4 двустранни споразумения за сътрудничество с държави от ПСЮИЕ, а 6 са в процес на договаряне. Благодарение на това чуждестранните спортисти са редовни участници в международните турнири в България, както и българските спортисти участват в състезанията в останалите страни. Федерации, клубове и други спортни и младежки организации обменят опит и успешни практики, за което спомага не само географското положение на нашите държави, но и добрите отношения като държави съседки.

По думите му преди 25 години България инициира създаването на това регионално сътрудничество, доказало през годините, че е основният механизъм за формирането на доверие, сътрудничество и добросъседски отношения между държавите в региона. То се превръща в регионална платформа за европейската и евроатлантическата интеграция. България е провела три успешни председателства, като последното ознаменува 20-годишнината на ПСЮИЕ.

Срещата в Истанбул бе инициирана от министъра на младежта и спорта на Република Турция д-р Мехмет Мухарем Касапоглу и премина под надслов "Опознаване на съседите чрез спорт". Министрите обсъдиха още новите възможности, които се откриват пред страните, базирани на регионалното развитие и сътрудничество чрез обединяващата сила на спорта.

Министър Кузманов награди Рухан Расим за бронзовия медал от Европейското първенство по борба до 23 г.

Министър Кузманов награди Рухан Расим за бронзовия медал от Европейското първенство по борба до 23 г.

Почетен плакет от министър Кузманов получи и треньорът Ангел Тодоров