Министърът на здравеопазването проф. Костадин Ангелов издаде три заповеди във връзка с удължаването на извънредната епидемична обстановка до края на месец ноември. Една от тях е добра за феновете на спорта у нас. От утре 1 октомври се допуска провеждането на спортни състезания на закрито с публика.

Ето част от новите заповеди на Костадин Ангелов:

Със Заповед № РД-01-547/30.09.2020 г. за хора, пристигащи у нас от Украйна, се въвежда изискването за представяне на документ за отрицателен резултат от PCR тест. Изключенията са посочени в заповедта.

Със Заповед № РД-01-549/30.09.2020 г. се позволява провеждането на спортни състезания на закрито с публика, при настаняване на зрителите най-малко през една седалка и при спазване на физическа дистанция от 1,5 метра, при заетост на местата не повече от 50 % от капацитета на съответното спортно съоръжение.

В същата заповед се посочва и: Центровете за подкрепа на личностното развитие възобновяват своите занимания в съответствие с изготвените от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването Насоки за работа на центровете за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР) през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19, публикувани на интернет страницата на Министерство на образованието и науката.

Министър Кралев и представители на спортни федерации обсъдиха мерките за допускане на публика на закрито

Министър Кралев и представители на спортни федерации обсъдиха мерките за допускане на публика на закрито

"Аз се надявам, че ще се справим с тази задача и от 1 октомври състезанията на закрито да се провеждат с публика"