Софийският градски съд е уважил напълно исковата молба на ФК Балкан (Варвара) от 5-ти ноември, 2021 г. за отмяна на всички решения от извънредния конгрес на БФС, провел се на 12-ти октомври, миналата година, информира "Марица".

От "Балкан" сезираха съда не само за нарушенията на устава и закона, а и заради възпрепятстването на делегата на клуба Георги Градев да участва в конгреса. Отменените решения касаят одобряване на доклада за изключване и прекратяване на членство на клубове, прекратяване на мандат и освобождаване на президента и Изпълнителния комитет на БФС, тези за избор на Борислав Михайлов за нов президент на централата, за избор на членове на нов Изпълнителен комитет, както и за прием на нови членове.

Със същото си решение съдът осъжда БФС да заплати на ФК Балкан (Варвара) всички разноски по делото, възлизащи на 3812 лв. за държавна такса, експертиза и адвокатско възнаграждение. Решението на СГС подлежи на обжалване пред въззивната инстанция - Софийски апелативен съд в двуседмичен срок.

На базата на първоинстанционното решение на СГС, ФК Балкан (Варвара) може да подаде своевременно молба за възстановяване на членството си в БФС, коментираха юристи, занимаващи се с подобен род дела.