Министърът на младежта и спорта Радостин Василев заяви, че е изпратил писмо до Българския футболен съюз, в което дава срок до 25 май да предоставят документ за приет от Конгрес бюджет. В противен случай има вероятност да се стигне до отнемане на лиценза на БФС.

Ето какво написа Василев в официалния си профил във "Фейсбук":

"Днес изпратих официално писмо до Българския футболен съюз, с което ги уведомих, че трябва да предоставят в срок до 25.05.2022 г. всички документи съгласно чл. 30, ал. 2 от Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС), а именно - отчет за изпълнение на 4-годишната програма, финансов отчет за предходната година и приет бюджет за текущата година, както и актуализация по чл. 30, ал. 1 от ЗФВС, ако има такава.

В писмо с изх. № 1-5-85 от 24.03.2022 г. БФС представи пред ММС бюджет за 2022 г., одобрен с решение на Изпълнителния комитет на Сдружение "Български футболен съюз" с Протокол №3 от 01.03.2022 г., който не е приет от Общото събрание (Конгрес) на централата, съгласно чл. 36, ал. 1, т. 10 от Устава на БФС и чл. 25, ал. 1, т. 9 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

В тази връзка изисках Българският футболен съюз да представи в деловодството на Министерството на младежта и спорта приет от Общото събрание бюджет на БФС за 2022 г. на хартиен и електронен носител в срок до 25 май.

В противен случай ще бъда принуден да предприема действия по чл. 24, ал. 2 от Закона за физическото възпитание и спорта".

Мартин Петров: Искаме да внедрим нещо ново и качествено, не става дума за власт и кокал

Мартин Петров: Искаме да внедрим нещо ново и качествено, не става дума за власт и кокал

"Ние не нападаме никого лично"