Съдийската комисия при БФС желае да информира футболните клубове, че треньорите и всички служебни лица подлежат на отстраняване при следните нарушения (но не се ограничават само в изброените случаи):

1. Забавяне подновяването на играта от страна на другия отбор (напр. задържане на топката, изритването ѝ надалеч, препречване на противник, който я гони)

2. Умишлено напускане на техническата зона с цел:

- протест към член на съдийския екип за негово решение

- провокативно или подстрекателно поведение

3. Навлизане в техническата зона на другия отбор по агресивен или конфронтационен начин

4. Умишлено хвърляне или изритване на предмет на игралното поле

5. Навлизане на терена с цел:

- конфронтация с член на съдийския екип (в това число и след края на всяко полувреме)

- намеса в играта или повлияване на противник или член на съдийския екип

6. Влизане в стаята за видео наблюдение (VOR)

7. Агресия (вкл. физическа, напр. наплюване или ухапване) към противников играч, резерва, официално лице, зрител или друго лице (напр. децата, гонещи топките, стюард и т.н.)

8. Получаване на второ предупреждение в срещата

9. Използване на обидни или оскърбителни думи и/или действия

10. Използване на нерегламентирани електронни устройства и/или демонстрирайки неподходящо поведение като следствие от използването на подобни устройства

11. Насилствено поведение.

Шеф в БФС: Няма притеснения за Конгреса

Шеф в БФС: Няма притеснения за Конгреса

"И при предишния път се говореха много неща"