БФС излезе с позиция относно спекулациите, че настоящият президент на централата Борислав Михайлов не обмисля да се оттегли от поста си. От Бояна разясниха защо временно изпълняващия длъжността ръководител Михаил Касабов не е вписан в Търговския регистър.

Публикуваме цялото съобщение на организацията:

"Във връзка със странната полемика около насрочения Извънреден конгрес на 15.03.2024 г. и множеството некоректни внушения и интерпретации на Устава на съюза, БФС държи да подчертае следните факти:

Има депозирана оставка от Президента на БФС. Оставката се гласува от Конгреса - той е органът, който избира и освобождава президента.

Не е шега - Гонзо представя книга

Не е шега - Гонзо представя книга

Ето каква е тя

Уставът на БФС в чл.47 ал.2 предвижда, че "при подаване на оставка, правомощията на президента се изпълняват от първия вицепрезидент, а при невъзможност или отказ от негова страна - от друг вицепрезидент, избран от ИК, до провеждането на конгрес".

Изпълнителният комитет констатира, че президентът Михайлов е подал оставка и, след отказ на първия вицепрезидент Костадинов, избира вицепрезидента Михаил Касабов да изпълнява правомощията му до провеждането на конгрес.

Нито в Устава на БФС /чл.47/, нито в ЗЮЛНЦ, или друг нормативен акт /Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел/ няма изискване изпълняващият правомощията вицепрезидент да бъде вписан в Търговския регистър.

Петър Величков разкри план за оставането на Боби начело на БФС

Петър Величков разкри план за оставането на Боби начело на БФС

Конгресът ще бъде обжалван, промяната се отлага

Причината е, че това обстоятелство не е от категорията на онези, които задължително се вписват в ТР. Изпълняващият правомощията на президент се легитимира пред третите лица - министерства, учреждения и т.н. с извлечение от решението на ИК, с което е избран да замества президента.

Уставът на БФС е спазен напълно, тъй като Михаил Касабов е надлежно оправомощен от Изпълнителния комитет, а не от Борислав Михайлов, съответно правата на Михаил Касабов са възложени от ИК.

По отношение на потенциалните жалби - никой не може да отнема правото на футболен клуб, член на БФС, да обжалва решенията на Общото събрание, ако счита, че са допуснати нарушения. Първи по този път тръгнаха лицата, обжалвали избора на Борислав Михайлов и Изпълкома на конгреса от 12.10.2021 г., вкарали казуса в съда с твърдение, че е трябвало да има балотаж. Няма нито едно решение на СГС или САС, в което да пише за нарушение при избора поради липса на балотаж.

За да спрат спекулациите и внушенията - има законен път за смяна на ръководството на Българския футболен съюз, който е: подадена оставка и насрочен конгрес, на който клубовете-членове на сдружението освобождават и избират президента и членовете на Изпълнителния комитет. Друг ред все още не е измислен".

Стилиян: Борислав Михайлов няма намерение да си тръгва от БФС

Стилиян: Борислав Михайлов няма намерение да си тръгва от БФС

Ето какво добави