Министърът на младежта и спорта Весела Лечева проведе среща с Н. Пр. г-жа Лхагвасурен Саянаа, посланик на Монголия в България.

По време на разговора двете страни обсъдиха възможностите за сътрудничество. Посланикът на Монголия прояви интерес към програмите на Националната спортна академия за обучение на кадри. Монголия, както и България, иска да изследва физическото състояние на своите граждани и Лхагвасурен Саянаа предложи да бъде обменен опит за методологията, по която това ще бъде направено.

Двете страни обсъдиха и ролята на държавата и частния сектор за развитието на спорта. Министър Весела Лечева сподели, че страната ни е минала дълъг път, в който е трябвало да намери баланса между публични и частни инвестиции, но в крайна сметка държавата е водеща по отношение на политиката за масовия спорт.

България ще помогне на Монголия в областта на спортната наука и медицина, каза още министър Лечева.