Заместник-министърът на младежта и спорта Диана Иванова откри обучителен семинар за директори и заместник-директори на спортни училища, организиран от ММС. В рамките на два дни (12-13 май) участниците ще бъдат запознати с перспективите за развитие на учебните заведения. В семинара участват представители на 25 спортни училища от цялата страна.

"Убедена съм, че тази среща ще бъде изключително ползотворна и градивна по отношение на нашето взаимодействие и партньорство и ще даде конкретни насоки за Вашата работа занапред. Екипът на ММС иска да чуе проблемите и заедно да работим за тяхното решаване. Да споделите Ваши предложения, които ще бъдат в интерес на съвместната ни работа, защото заедно можем по-лесно да ги реализираме", каза зам.-министър Диана Иванова при откриването на събитието.

Тя насърчи участниците в семинара към обмяната на добри практики в работата си с учениците.

"Спортните училища все повече се утвърждават като центрове за изграждане на резерв за спорта за високи постижения в страната, което е видно от значимите постижения на нашите млади спортисти, повечето от които са Ваши възпитаници", добави Иванова.

Тя беше категорична, че развитието на спортните училища е един от приоритетите в политиката на ММС.

За учебната 2022/2023 година е утвърден държавен план-прием за 1828 ученици, които са разпределени в 67 паралелки. В спортните училища в страната се осъществява специализирана подготовка по 31 вида спорт.

Диана Иванова връчи плакети за съществен принос за издигане престижа на българския спорт на директора на 166 Спортно училище "Васил Левски" гр. София Нина Иванова, директора Ружка Генова и заместник-директора по спортна дейност Михаела Стайкова на Спортно училище "Васил Левски" гр. Пловдив.

Представено беше партньорството между училищата и НСА за осигуряване на професионалното образование на учениците и кариерното развитие на учителите по специализирана подготовка.

Прилагането на Националната изпитна програма за провеждане на държавни изпити за придобиване на професионална квалификация по професия "Помощник-треньор" в спортните училища беше представено от проф. Даниела Дашева, която беше ръководител на екипа, разработил Програмата.

Директорите и заместник-директорите бяха запознати и с методическите насоки за прилагане на нормативната уредба при приемане на ученици, преместване, промяна на свободни места, реализиране на специализираната подготовка на учениците и други дейности от компетентността на ММС.

Във втория ден на обучителния семинар (13 май) експерти от министерството ще представят възможностите за развитие на материалната база на държавните спортни училища.

Министър Василев откри Европейската година на младежта в България

Министър Василев откри Европейската година на младежта в България

Министър Василев обяви, че Годината ще протече под мотото “Устойчиво развитие – Европа 2050