Активите на Международния олимпийски комитет възлизат на 3,89 милиарда долара, съобщи председателят на финансовата комисия на организацията Сер Мян Н. Стойността на активите се е повишила с 22 процента, а пасивите са общо 2,48 милиарда долара.

Финансовият доклад отчита приходи от 5,6 милиарда долара за периода 2013-2016, което е повишение с 5 процента в сравнение с 2009-2012. По-голямата част от приходите са генерирани от продажбата на телевизионни и маркетингови права за Олимпийските игри.

От МОК подчертават, че по-голямата част от печалбата се разпределя между националните олимпийски комитети и отделните спортни федерации, а централата задържа едва 10 процента за собствени разходи и подпомагане на определени спортни проекти и програми.