Българската асоциация по мини футбол също ще подкрепи Борислав Михайлов на президентските избори. За поста начело на Българския футболен съюз негов най-сериозен опонент е Любослав Пенев.

Пореден клуб от елита застана зад Боби Михайлов

Пореден клуб от елита застана зад Боби Михайлов

Дунав също каза "да" на президента на БФС

Заместник-председателят на Управителния съвет на БАМФ - Петър Дилчев изготви и доклад до шефа на футболния съюз, в който изтъкна резултатите от сътрудничеството между двете организации.

Публикуваме пълния текст без редакторска намеса:

"Уважаеми г-н Михайлов,

Изминаха шест месеца от началото на ползотворно ни сътрудничество, за което искаме да изкажем нашата благодарност към Вас и БФС, за подадената ръка и предоставената възможност за взаимодействие между БФС и БАМФ. В тази връзка и по повод предстоящия VIII конгрес на БФС, Ви изпращаме отчетен доклад на Асоциацията за изминалата 2017 година.

Оценката ни за изминалия период е изключително позитивна. Двете страни много бързо и умело успяха да изградят ползотворна връзка между структурите си на територията на цялата страна, което доведе до значително увеличаване на отборите, практикуващи мини футбол. Благодарение на сътрудничеството и подкрепата на Български футболен съюз, БАМФ успя значително да разшири дейността си, като открихме осем нови регионални центъра, в които ще се играе организиран мини футбол: Петрич, Шумен, Своге, Средногорие, Хасково, Димитровград, Кърджали и Стара Загора, така центровете на БАМФ и БФС стават общо 25.

Присъствието на БАМФ в структурите, занимаващи се с футзал, на централно и местно ниво, доведе до скок на отборите и градовете, в които той се практикува. Вече са направени необходимите постъпки за съвместна работа на БАМФ и комисията по плажен футбол към БФС за предстоящия сезон на тази разновидност на футбола. По този начин изграждаме мост на взаимодействие между футзала, плажния футбол и мини футбола и ще може да се преливат отбори и играчи в различните форми, както и да се обменят добри организационни практики и експертна помощ. Перфектен пример за светкавичните постижения в развитието на алтернативните форми на футбола и масовостта на играта, нещо което ще създаде предпоставки за устойчиво развитие на футбола и ще доведе до растеж на популярността му сред всички възрастови групи - деца, юноши, хора в активна футболна възраст и ветерани.

След преминаването на така наречения "адаптивен период" за административна синхронизация, между кадровия ресурс на двете структури, смело можем да кажем, че сме изградили здрава основа и можем да насочим усилията си към разгръщане на бъдещи проекти и реализиране на общи цели - повече спортуващи български граждани и по-добри спортни резултати на представителните отбори във всички разновидности на футбола.

Стойчо Младенов: Боби Михайлов е с километри пред останалите

Стойчо Младенов: Боби Михайлов е с километри пред останалите

"Той трябва да промени много неща за благото на футбола ни"

Мини футболът е ефикасен маркетингов инструмент за промоция на футбола, защото изповядва същата спортна философия, добродетели и цели. Играещите в състезанията по мини футбол са фенове и любители и чрез правилна методика могат да бъдат още по-заинтересовани и загрижени за големия формат на играта. България повече отвсякога има нужда от обединение на играещите футбол на професионално и аматьорско ниво и на спортуващите въобще. Това обединение ще бъде коректив и превенция на дълбоките социални и битови проблеми в обществото ни. С изградения от БФС и БАМФ ясен план и визия, успехите в дългосрочен план са неминуеми.

Общите ни усилия подпомагат популяризирането и развитието на масовия футбол и футбола в свободното време, създават условия за по-добри шансове за разрастване на програма "Grassroots" на БФС, чрез активиране на регионалните представители на БАМФ и техните структури в тази насока. Работата на зоналните и областни съвети на БФС с тези на БАМФ дава резултат в обмена на състезатели от мини футбола към аматьорския, за отборите състезаващи се в тези групи към БФС е перфектна възможност да поддържат форма през седмицата с мини футбол. Уеднаквяване на дисциплинарните правилници в тези случаи също ще е плюс, като наказанията от турнирите на БФС важат в тези на БАМФ и обратното.

Партньорството ни има за цел и организиране на съвместни спортни мероприятия за подрастващи и учащи, за деца в неравностойно положение, деца лишени от родителски грижи и от различен етнически етнос. Добрите ни работни контакти ще подобрят осъществяването на диалога на БФС и БАМФ с държавната и местната власт, бизнеса и гражданското общество, както и чуждестранни организации с идентични или сходни цели или интереси. Съвместно разработване и кандидатстване по проекти/програми в областите на интерес на двете страни. Подпомагане на детско-юношеският футбол специално в сферата на предучилищното и училищно образование.

Организиране на публични събития за представяне на добри практики в страната и чужбина. Общо домакинстване на международни прояви и състезания, които да ангажират сериозен социален ефект и да допринесат за популяризирането на футболната игра. Реализиране на медийни и обществени акции, маркетингови кампании и стратегии за набирането на спонсори, спомоществователи, промотирането на футбола и мини футбола сред обществото. Предприемане на съвместни инициативи за актуализиране и допълване на базата данни и статистиката за практикуващите футбол и мини футбол в различни възрасти и региони. Подобряване на ИТ средата в администрирането на футбола и мини футбола.

Финално: Трима кандидати ще се борят за президентския пост на БФС

Финално: Трима кандидати ще се борят за президентския пост на БФС

Други заявки за участие в изборите не са внесени до изтичането на крайния срок

Не на последно място трябва да отбележим, че БАМФ е съучредител на Европейската Минифутболна Федерация, а съвместните усилия с БФС, за развитие на мини футбола, могат да ни превърнат в регионален лидер на Балканите.Бъдещите съвместни инициативи предложени от БФС и БАМФ към ЕМФ (Европейската Минифутболна Федерация), като организиране на балкански първенства, председателство на генерална асамблея и бъдещо организиране на Европейско първенство, се приемат с голяма подкрепа, и дават възможност позициите на БАМФ да има все по-голямо значение в Европа. Разбира се, тези инициативи не биха били възможни без подкрепата на БФС и Министерството на младежта и спорта.

За постигане на описаните по-горе цели и поради масовостта на мини футбола в България, ние считаме за необходимо създаването на отделна петчленна комисия по мини футбол към БФС след 16.02.2018 и активна съвместна работа с комисиите по футзал и плажен футбол за реализиране на заложените намерения. Нещо, което беше обсъдено с Вас още преди подписването на споразумението за сътрудничество между БФС и БАМФ.

Благодарим Ви, за това което сте направил, правите и ще продължавате да правите за Българския футбол, поради факта че сте новатор и не спирате да преследвате целите и мечтите си, които са в интерес на цялото общество.

Пожелаваме Ви успех на предстоящия конгрес на БФС и се надяваме, че ще имаме още по-големи успехи в развитието на масовия футбол.

С уважение,

Петър Дилчев Зам.-председател на УСБАМФ".