Димитър Бербатов подаде документи в Агенцията по вписвания, за да бъде регистриран като новия президент на БФС. 

Нужните документи са входирани във вторник късно вечерта в електронната система на Търговския регистър.

Настоящето ръководство на БФС отрича валидността на проведения на 18 март конгрес и най-вероятно ще обжалва пред съда искането на Бербатов. Към момента заявлението на Бербатов се обработва от системата на Търговския регистър.

ЦСКА смята Димитър Бербатов за президент на БФС

ЦСКА смята Димитър Бербатов за президент на БФС

Вижте защо

В заявлението се иска Бербатов да бъде вписан като президент на БФС на мястото на Борислав Михайлов, както и 15-те избрани членове на Изпълнителния комитет по време на конгреса, който Бербатов и екипът му проведоха на 18 март в НДК. Към заявлението в Търговския регистър са приложени множество документи, включително протокол от конгреса на 18 март, декларации на всички членове на Изпълкома, че не са осъждани и не са членове на политически партии, протокол за свикване на общо събрание и доказателства за спазване на предвидените в устава ред и срокове, списък на присъствалите на конгреса и други.