Българският футболен съюз проведе работна среща с клубовете от системата на женския футбол, по време на която бе представена 4-годишната Стратегия за развитие, разработена в последните месеци съвместно с експертен екип на УЕФА. На събитието, което се състоя в Национална футболна база "Бояна", присъстваха изпълнителният директор на БФС Борислав Попов, президентът на АФЛ Румян Вълков, директор "Първенства и турнири" Валентин Чакъров, секретарят на СТК Неделчо Михайлов, лицензионният мениджър към БФС Георги Лалев, мениджър "Развитие на аматьорския футбол" Дойчин Бахов и мениджър "Масов футбол" Николай Рибарски. От страна на клубовете интерес проявиха не само ръководни фактори, но и спортно-технически и административни кадри, както и активни състезателки.

Участниците бяха запознати в детайли с разработената Стратегия (2023-2026), съдържаща 4 основни направления на развитие на женския и девическия футбол: 1. Възможности за участие, 2. Създаване на конкурентна среда - насочена към развитие на клубове, първенства и участие в европейските турнири, 3. Развитие на таланта и образователни програми, 4. Повишаване на интереса към женския футбол.

Клубовете бяха информирани подробно и за промените в Наредбата за първенствата и турнирите и Правилника за статута на футболистите. Обсъдени бяха и новите лицензионни изисквания, касаещи женския футбол у нас.