Министърът на младежта и спорта Весела Лечева участва в кръгла маса на тема "Работа за младите, младите на работа" в София.

Весела Лечева подчерта, че в мандата на служебното правителство е изработена и приета Националната стратегия за младежта 2021 - 2030 г. Освен това приоритетно е дадена възможност за реализиране на проекти на млади хора от малките общини в България, така че да не остават изолирани.

В своята презентация "Младежите в гражданското общество" министър Лечева постави акцент върху профила на младите хора в България, младежкото участие в гражданските процеси и дейността на Министерството на младежта и спорта при реализиране на политиката за ангажиране, овластяване и включване на младежите в обществените процеси.

"Поддържаме постоянен диалог с младите хора по отношение на техните потребности, желания и перспективи. Държавната политика за младежта е целенасочена и последователна дейност на държавата, общините, младежките организации и обществото за създаване на благоприятни условия за пълноценно личностно развитие на младежите, участието им в обществения и икономическия живот и приобщаването им към управлението на местно, областно и национално ниво", каза в експозето си министър Весела Лечева.

По думите й политиката за младежта, която Министерството на младежта и спорта изпълнява, цели социализацията на младите хора към важни за обществото ценности, поведенчески модели, разбирания и нагласи и създаване на среда за развитието на потенциала на младите и осигуряване на превенция чрез работа в полето на свободното време на младия човек. Не на последно място министър Лечева изтъкна значението на координацията с останалите министерства, които също имат политики, насочени към младите хора.

Като основни инструменти за реализиране на политиката за младежта у нас Весела Лечева посочи изпълнението на Националната програма за младежта 2021 - 2025 г. и Националната програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта с период 2023 - 2025 г.

Министър Лечева коментира, че младежкото участие представлява "кръвоносната система" на демокрацията, цели активното участие на младите хора в гражданските процеси, гласуване, търсене на съгласие, сдружаване и включване на умения за формулиране на обществения интерес.

За осъществяване на държавната политика за младежта изключително важна е работата на структурите към Министерството на младежта и спорта, каквито са Общественият съвет по въпросите на младежта, Консултативният съвет, Националната работна група за изпълнение на диалог по въпросите на младежта в ЕС, както и Националната работна група за младежка работа. Весела Лечева благодари на всички младежки структури и форуми, заедно с които е изработена Националната стратегия за младежта 2021 - 2030 г., която е един от основните стратегически документи в младежката политика.

В кръглата маса, организирана от Делегацията на българските социалисти в Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент, участваха също Атанас Пеканов - заместник министър-председател по управление на европейските средства, министърът на образованието и науката проф. д-р Сашо Пенов, министърът на правосъдието Крум Зарков, заместник-министърът на труда и социалната политика проф. д-р Емил Мингов, заместник-министърът на младежта и спорта Петър Бучков, представители на Националния младежки форум, Националното представителство на студентските съвети, на синдикатите, социолози и други.

Весела Лечева урежда наши спортисти да се готвят в САЩ

Весела Лечева урежда наши спортисти да се готвят в САЩ

Спортният министър посети олимпийската база в Сан Диего