Левски официално има нов собственик! Днес бившият такъв Спас Русев напусна управлението на клуба и беше избран нов Надзорен съвет. Новият мажоритарен акционер е Георги Попов, близък сътрудник на Васил Божков. Освен него, в Надзорния съвет попадат още Александър Тумпаров (един от съдружниците в "Еврофутбол", на снимките с очилата) и Михаил Тодоров.

Снимка 410500

Източник: LAP.bg

Общото събрание днес беше открито от Ангел Станков.

Първа точка беше приемането на доклада на Управителния съвет за състоянието на Дружеството за 2018 г. Той беше приет с мнозинство.

Снимка 410503

Източник: БГНЕС

Втората точка беше докладът на одитора за дейността на дружеството през 2018 г., който също беше приет с мнозинство.

След това беше приет и годишният финансов отчет.

Снимка 410494

Източник: LAP.bg

По данни от Търговския регистър капиталът на Левски в момента е 30 669 974 лева. Акциите са с номинал 1 лев, като обикновените поименни акции са 30 419 974, а поименните привилегировани акции са 250 000.

Снимка 410493

Източник: LAP.bg

На 18 януари беше избран нов Управителен съвет, в който влязоха изпълнителният директор Павел Колев, Ели Шопова и Найден Димитров.

Общото събрание в Левски днес ще официализира встъпването в длъжност на новия собственик на клуба Васил Божков

Общото събрание в Левски днес ще официализира идването на Божков в клуба

Официалното предаване на собствеността в клуба е станало факт още преди няколко седмици