От днес Борислав Михайлов може да отнесе глоба от 500 до 1000 лева за забавянето на документите на конгреса на БФС, се казва в правно мнение, с което колегите от "24 часа" разполагат.

На 12 ноември изтича срокът по всички закони за вписване на промените в Търговския регистър.

Според закона за юридическите лица с нестопанска цел лице, което е задължено, но не заяви вписването на обстоятелства, се наказва с глоба от 500 до 1000 лева. За целта трябва да се информира официално изпълнителният директор на Търговския регистър за бездействието.

Градев отговори на БФС и Михайлов: При тях лъжата, манипулацията и безочието са стандартна оперативна процедура

Градев отговори на БФС и Михайлов: При тях лъжата, манипулацията и безочието са стандартна оперативна процедура

"Изпитват панически страх от Бербатов и неизбежната промяна"

Глобата важи за всеки месец от забавянето, докато не бъдат подадени документите.

След 12 ноември според юристите може да бъде пуснат и сигнал до прокуратурата за бездействието на президента на БФС.

Отделно може да бъде заведено и дело в граждански съд, за да се накаpa БФС да извърши действието и да се опита поне да внесе документите от конгреса.

Проблемът със скрития протокол от общото събрание може да се реши с колективен иск от няколко клуба по член 379 на Гражданскопроцесуалния кодекс във връзка с член 57, алинея 2 от конституцията, според който "не се допуска злоупотреба с права, както и тяхното упражняване, ако то накърнява права или законни интереси на други".

Има и минимална възможност да се търси и наказателна отговорност на Борислав Михайлов за ситуацията. За целта трябва да има жалба до прокуратурата. Член 282 на Наказателния кодекс длъжностно лице, което наруши или не изпълни служебните си задължения или превиши властта или правата си с цел да набави за себе си или за другиго облага или причини другиму вреда и от това могат да настъпят немаловажни вредни последици, се наказва с лишаване от свобода до 5 години. Това може да се замени с пробация.

Боби Михайлов каза в социалните мрежи какво иска да вижда от националите

Боби Михайлов каза в социалните мрежи какво иска да вижда от националите

Отборът вече е в Одеса

Искането за вписване още не е подадено, като със сигурност ще бъде атакувано светкавично.

Борислав Михайлов спечели конгреса с 11 гласа пред Димитър Бербатов. В залата в началото на общото събрание обаче присъстваха толкова клубове, че трябваха 242 гласа за мнозинство. За Михайлов гласуваха с 1 клуб по-малко.

Очаква се в близките дни все пак да бъде направен опит да се впишат промените, без които новият изпълком не може да взема легитимни решения, които се отнасят към трети страни.

Бербатов към Михайлов: Или напускаш на мига, или идваме да освободим футболна България от зловредното ти присъствие

Бербатов към Михайлов: Или напускаш на мига, или идваме да освободим футболна България от зловредното ти присъствие

Бившият нападател с позиция