Димитър Бербатов разкритикува сериозно решението на Апелативния съд за президентския пост в БФС. Днес органът отхвърли жалбата на Агенцията по вписванията срещу решението на Софийски градски съд да впише Борислав Михайлов като президент на БФС.

Ето какво написа Бербо в стори в Инстаграм: 

"Постановеното от Апелативния съд решение не е просто неправилно, то е пълен абсурд, защото се отрича написаното в действащ закон чл. 25, ал. 4 и ал. 6 ЗТРРЮЛНЦ, които недвусмислено посочват агенция по вписванията като страна в процеса. Просто се игронира!

Не става въпрос за превратно тълкуване на закона, а за директното му отричане като част от правния мир!

Очевидно, не е било възможно да се мотивира неоснователност на твърденията на агенцията и затова се е прибетнало до юридически хватки и твърдения за недопустимост.

Остава тайна и мистерия как тогава в изминалата една година - от въвеждането на тези ал. 4 и ал. 6 на чл. 25 са допуснати и разглеждане десетки дела по обжалвания от страна на агенцията? Как е било процесуално допустимо тогава, а изведнъж вече не е??

Но няма значение кой е президентът, събрани са нужните по устав подписи на 1/3 от клубовете, за да бъде свикан върховният орган на БФС - Конгресът. И по силата на това услови, той трябва да се състои! БФС разполага с 14 дни да го организира."

Официално: Борислав Михайлов остава президент на БФС!

Официално: Борислав Михайлов остава президент на БФС!

След решения на Софийския апелативен съд