Борислав Михайлов остава президент на БФС. Това се случва след като Софийският апелативен съд е отвхвърлил разглеждане жалбата на Агенцията по вписванията срещу решението на СГС от 1 юни за вписване му начело на футболния съюз.

"Апелативният съд - София отхвърли жалбата на Агенцията по вписванията срещу решението на Софийски градски съд да впише Борислав Михайлов като президент на Българския футболен съюз.

В определение №492 от 5 август т.г. САС сочи липса на активна процесуална легитимация на Агенция по вписванията да обжалва постановеното от СГС решение и постановява, че обжалваното решение е правилно и законосъобразно. "Агенцията по вписванията е държавен орган на изпълнителната власт (чл. 3, ал. 1 ЗТТРРЮЛНЦ).

Венци Стефанов: Димитре, какво очакваш - да ти опънем червения килим пред БФС ли?

Венци Стефанов: Димитре, какво очакваш - да ти опънем червения килим пред БФС ли?

"Не си прав!"

Същата не е в гражданско-правен спор със заявителя, тъй като не разполага с противопоставими на заявителя накърними насрещни права и задължения, характерни за гражданското правоотношение. [...] Предвид това агенцията, в качеството й на държавен орган, не участва в производството на акта й пред съда. Съдебното решение е задължително за [Агенцията по вписванията] - съдът дава задължителни указания на агенцията, които тя е длъжна да изпълни.

Изпълнението, според също императивната норма на чл. 14, ал. 4 ЗТРРЮЛНЦ, следва да е незабавно", се казва в определението на САС.