Работна група "Спорт" към Съвета на Европейския съюз обяви, че вече са публикувани резултатите от поканата за предложения за 2018 г. по програма "Еразъм+" в областта на спорта. България е подала 27 предложения, като 11 от тях са успешни.

Министър Кралев: Кандидатурата ни за младежките Олимпийски игри се радва на сериозна подкрепа в МОК

Министър Кралев: Кандидатурата ни за младежките Олимпийски игри се радва на сериозна подкрепа в МОК

Спортният министър се срещна в Буенос Айрес с Томас Бах

Така страната ни се нарежда на второ място по-най голям брой одобрени проекти заедно с Гърция, като пред нас е само Италия. Представянето ни е много по-силно от миналата година. Спечелилите проекти са обявени на интернет адрес: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/selection-results/erasmus-sport-2018_en

Освен това, Комисията представи и документ, анализиращ стратегиите за интелигентна специализация в спорта. България бе посочена като добър пример в областите "Индустрия за здравословен начин на живот и биотехнологии" и "Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии".