Европейският парламент трябва да приеме нови законодателни норми за борба с експлоатацията на работещите в селскостопанския сектор, се посочва в изследване на базирания в Милано Център за законодателството и политиките в областта на храните, цитирано от телевизионния канал EuroNews.

Изследването установява, че нелегалните работници във фермите са общоевропейски проблем, като най-тежко е положението в южната и източната част на континента. Смята се, че 60% от работещите в селското стопанство на Португалия и 40% в Румъния полагат труда си незаконно.

Въпросът е в повишаване на информираността за експлоатацията на труда, недекларирането на работни места и нередовната заетост, които могат да бъдат прикрити от добрите резултати и високата икономическа възвращаемост на избралите моралното поведение в рамките на веригата на доставки, посочва президентът на центъра Ливия Помодоро.

В изследването се посочва също, че ниското заплащане, лошите битови условия и трудова обстановка са следствие от проблемите на сектора. Те са породени от натиска на съвременната верига за доставки, който кара фермерите отчаяно да търсят начини за свиване на разходите.

В съчетание с ниските изисквания за трудови умения и огромните затруднения в контрола по спазването на закона в обширните ферми се създават възможности за по-безскрупулните работодатели да се облагодетелстват за сметка на експлоатацията на работниците, пише sinor.bg.