В следващите часове ще стане ясно дали ще бъде платена емблемата, която трябва да направи ЦСКА-София правоприемник на фалиралото дружество ПФК ЦСКА АД. Цената и е 8 млн.лева и бе спечелена на търг от клуба на Гриша Ганчев. 

Ето и становището на адвоката на фирма "Ред Енимълс", чрез която трябва да бъде внесена гореспомената сума. Вижте какво казва Станислав Трендафилов пред колегите от Блиц:

"Като адвокат на фирма "Ред Енимълс" ЕООД искам да ви информирам за това, че синдик г-жа Дора Милева ни продава в общата сметка и имот, който е собственост на фирмата "Камеко" АД. Две съдебни инстанции са потвърдили, че имотът не е на ЦСКА и без да ни се предостави актуална скица и данъчна оценка на имота. Интересното е, че съдия г-жа Мария Райкинска беше информирана, че върху този имот е наложена възбрана от Окръжен съд Варна, но тя по недопустим начин и въпреки всичко игнорира това обстоятелство, както игнорира липсата на документи за собственост, като по този начин влиза в съучастие с жестоката измама, която синдик Дора Милева иска да осъществи. Това некоректно поведение на съдия Райкинска и това на синдик Дора Милева пада с цялата си тежест върху купувача на имота. Доводът й е, че купувачът се бил съгласил да придобие имота въпреки риска собствеността му да не бъде прехвърлена. Всичко изложено по-горе е в подкрепа на принципния въпрос: "Какъв е смисълът от съществуването на съд и съдебна система и принципите за правовата държава ли са водещите пред тях или принципът да угодим на някой друг? И по смисъла на кой закон г-жа Дора Милева и г-жа Мария Райкинска не зачитат решения на две съдебни инстанции, от които едната е и по висшестояща", заяви Трендафилов.

Популярен фен на ЦСКА се снима в офиса на Ганчев и коментира темата с емблемата

Популярен фен на ЦСКА се снима в офиса на Ганчев и коментира темата с емблемата

Вижте подробности

Въпроснът фирма "Камеко", която се води собственик на имота, пък публикува своята гледна точка по въпроса.

"Утре изтича срокът за плащане на цената от 8 млн. лв. от купувача "Ред Енимълс" ЕООД за покупката на цялото имущество на ПФК ЦСКА АД, включващо според синдика и атрактивен имот на значителна стойност, разположен на брега на Черно море, но който не е собственост на ЦСКА. Две съдебни инстанции във Варна потвърдиха това по спора между действителния собственик "Камеко"АД и ЦСКА, след като преди това две други съдебни инстанции - Административният и Върховният административен съд признаха, че ЦСКА неправилно е било записано като собственик по отменен устройствен план на зоната в гр. Бяла. Тоест, въпреки четири съдебни решения в процеси с участието на ЦСКА, синдикът все още се опитва да продаде чуждия имот. Странното е, че молби за предотвратяването на тази незаконна продажба са изпращани многократно още преди началото на продажбата на синдик Милева и на Софийски градски съд, вписани са възбрана за продажба и исковата молба на действителния собственик. Ако въпреки всичко това се стигне до продажба, възникват основателните въпроси: какъв е този синдик, който не признава съдебните решения? Съдебните решения означават ли изобщо нещо? Ако с четири съдебни решения е признато, че ЦСКА не притежава чужд имот и въпреки това го продаде, то над закона ли е ЦСКА? Ако собственикът на един имот има 4 съдебни решения в негова полза, но се допусне да му продадат имота, какъв смисъл има изобщо да водим дела и каква е действителната стойност на едно съдебно решение, щом не може да бъде изпълнено? Това в крайна сметка поставя въпроса: ние правова държава ли сме и какъв е смисълът изобщо от съдебната система?".

Фенове на ЦСКА с идея да върнат част от парите за емблемата, ако осемте милиона бъдат платени

Фенове на ЦСКА с идея да върнат част от парите за емблемата, ако осемте милиона бъдат платени

Вижте какво предлагат