Футболният гранд ЦСКА отговаря на необходимите условия, позволяващи му да участва в конкурса за отдаване под наем на ст. "Българска армия" и спортно-тренировъчна база "Панчарево" и комисията допуска дружеството за по-нататъшно участие в процедурата.

Това стана ясно от оповестените протоколи на 5-членната комисия, назначена със заповед на изпълнителния директор на "Сердика спортни имоти" ЕАД с принципал Министерството на младежта и спорта.

ЦСКА е единственият клуб, който подаде документи за участие в конкурса за стадион "Българска армия" и Панчарево

Само ЦСКА подаде документи за "Армията" и Панчарево

Дружество е превело изискуемия депозит за участие в размер на 100 000 лв.

Комисията отвори втория плик от документацията, подадена от ЦСКА за участие в конкурса за наем, съдържащ ценовото предложение и инвестиционната програма.

От клуба са предложили цена от 62 000 лв. без ДДС на месец за наем на двете бази и 1 100 000 лв. без ДДС минимални инвестиции, които следва да се извършат в спортните обекти за срока на договора в процентно съотношение 70/30 спрямо двете обособени части: спортен комплекс "Българска армия"/спортен комплекс "Панчарево".

Новият терен на ЦСКА в Панчарево влиза в експлоатация

Новият терен на ЦСКА в Панчарево влиза в експлоатация

В понеделник се очаква да пристигнат и вратите за игрището

Според изискванията на конкурса, тези инвестиции не подлежат на приспадане от дължимите месечни наемни вноски.

На свое закрито заседание комисията ще разгледа инвестиционната програма и икономическата обосновка за стопанисването на базите и ще излезе с решение за резултата от проведения конкурс.