Заключението на тройна оценителска експертиза за състоянието на стадион "Българска армия" стана публично достояние.

От публикуваната в gong.bg информация може да се заключи, че "сградният фонд е морално и функционално остарял" и се нуждае от генерална реконструкция или подмяна.

Стадион "Българска армия" оценен на 11 671 304 евро!

Стадион "Българска армия" оценен на 11 671 304 евро!

Пазарната стойност на земята само на стадиона е 7 702 795 евро

Състояние на сградния фонд (предлагаме на вниманието ви заключението, без редакторска намеса):

"Конструкцията на стадиона е смесена. Централната трибуна, козирката над нея, както и обслужващите зали и помещения под тях са изпълнени от монолитен стоманобетон. Основна носеща конструкция - стоманобетонов скелет, състоящ се от греди, колони и подови плочи. Тухлените зидове изпълняват само преградни функции. Фундаментите са комбинация от ивични основи по периферията на сградата и единични фундаменти под вътрешните колони.

Различните по своя характер вертикални товари се поемат от етажните плочи и греди и се предават върху стоманобетоновите колони и от там посредством фундаментите изтичат в земната основа. Хоризонталната устойчивост на конструкцията е осигурена посредством система от стоманобетонови рамки в надлъжна и напречна посока, образувани от стоманобетоновите колони и греди. Не се наблюдават недопустими пукнатини и провисвания по основните носещи елементи.

Конструкцията се намира в добро състояние.

Останалата част от трибуните са изградени като земно насипна конструкция. Капацитет: При пълен капацитет стадионът разполага с 22 015 седящи места, разпределени в 4 сектора:. Сектор А (6417 места) Сектор Б (4888 места) Сектор В (5689 места) Сектор Г (5020 места) Покритите места на стадиона са 2100. Игралното поле е с дължина 105 метра и ширина 66 метра.

• Южно крило - в лошо състояние (теч от покрива, счупени стъкла и прозорци, силно наранена мазилка, стените са надраскани, разбити врати, ел. инсталацията на места е изкъртена, тоалетни разбити), първи и втори етаж в момента не се използват;

Снимка 440392

Източник: CSKA.bg

• Северно крило - помещения на кота + 2,40 м. към спортна зала баскетбол, партер -склад с площ 21,60 кв.м. към лека атлетика, първи и втори етаж са в добро състояние, но са налице множество течове от покрива, които с времето са компрометирали стените и стълбищата;

• Централната част включва: помещения на кота + 2,40 м към спортната зала за баскетбол и прилежащи помещения към спортната зала (фоайе и кафене, северно фоайе и стълбище, стая и склад към залата, вентилационни помещения), музей, зала VIP с прилежащи помещения и мини бар, зала супер VIP, зала за пресконференции, радио и телевизионни кабини и допълнителна зала, стълбище и сервизни помещения. Част от стената в мини- бара е увредена от теч от покрива.

Посочените помещения са в задоволително експлоатационно състояние; Съблекалня 1 - Тенис бункер (за обслужване на тренировъчните футболни игрища) - монолитна стоманобетонова конструкция на един етаж,2/3 вкопана в земята. Включва сграда, открито антре, стълбище и открита площ.

Към момента на посещението използва като съблекалня с баня, но е в много лошо състояние - таванът тече от няколко места, стените са компрометирани, както и наличие на неизолирани кабели;

• Съблекалня 2 - Бункер лека атлетика (за обслужване на тренировъчните футболни игрища) - монолитна стоманобетонова конструкция на един етаж, 2/3 вкопана в земята. Включва сграда, открито антре, стълбище и открита площ. Сградата в момента на огледа е след ремонт, като откритото антре е покрито с балон. Сградата е в добро състояние.

• Кафене и билетна каса - едноетажна сграда стоманобетонова конструкция. Задоволително състояние. Сградата се използва за кафе, магазин на фен-клуба и действащи билетни каси.

• КПП - до централния вход на спортния комплекс - със заповед за ликвидация на ДМА №РД-09-50-904/21.12.2014 г. на Столична община, сградата е била предложена за ликвидация чрез разрушаване. Същата, обаче, все още не е разрушена. Техническото състояние е следното: армировката е корозирала, силно овлажнена тухлената зидария, а плочите от двете страни на пропускателния пункт са провиснали.

• Парова централа с пералня /котелно/ - със заповед за ликвидация на ДМА и експертно становище от инженери, сградата е била предложена за ликвидация чрез разрушаване. Същата, обаче, все още не е разрушена.

Снимка 280824

Източник: topsport.bg

Сградата представлява -монолитна стоманобетонова рамкова конструкция, на един етаж и лека пристройка към нея - масивна конструкция, с метален покрив. Незадоволително състояние -покривът на пристройката е паднал, лошо състояние на санитарния възел.

Сградата не се използва за отопление. Налице са множество течове. Пералното помещение се използва по предназначение и към момента на огледа е оборудвано с нови перални.

• Дърводелска работилница - Разположение под мачтата между сектори "Г" и "А". Налице са течове. Състоянието на сградата не е добро, но се използва по предназначение.

• Механична работилница - сградата е в задоволително състояние и се използва по предназначение.

• Павилион кафене I дървено - едноетажна постройка, дървена конструкция. Задоволително състояние. Сградата се използва по предназначение.

• Обущарска работилница и складово помещение - със заповед за ликвидация на ДМА и експертно становище от инженер, сградата е била предложена за ликвидация чрез разрушаване на 22.11.2013 г. Същата все още не е разрушена и се използва по предназначение. Състоянието на сградата е лошо. Има пукнатини по стените. Намира се под една от мачтите на стадиона между сектори "А" и "Б".

• Тоалетна I (до южния вход) - монолитна стоманобетонова рамкова конструкция на един етаж. Състояние задоволително. Сградата се използва по предназначение.

• Тоалетна II (между административната сграда и тренировъчно футболно игрище №1) - монолитна стоманобетонова рамкова конструкция на един етаж, полу - вкопана в земята. Състояние незадоволително.

• Тоалетна III (между сектор Г и сектор В) - монолитна стоманобетонова рамкова конструкция на един етаж. Състояние задоволително. Сградата се използва.

• Билетни каси - Два броя масивни сгради, всяка с размери 2/6 м. Задоволително състояние. Сградите се използват.

Снимка 280821

Източник: topsport.bg

• Павилион II (на алеята между тренировъчните футболни игрища) - едноетажна постройка, състояща се от три помещения. Незадоволително състояние. Сградата се е използвала от треньорите и за лекарски кабинет. В момента на огледа е празна. Инсталациите - електричество, вода и канализация функционират във всички сгради.

• Отоплението на сградите е с електричество, тъй като паровата централа не работи, за да захранва изградената индивидуална инсталация за отопление на спортния комплекс.

• Останалите сгради са изпълнени предимно от монолитен стоманобетон.

Заключение: Сградният фонд е морално и функционално остарял и се нуждае от генерална реконструкция или подмяна".

Станислав Трендафилов: Ако това е реалната оценка на базите на ЦСКА, е пълен абсурд!

Адвокатът на ЦСКА: Ако това е реалната оценка на базите, е пълен абсурд!

"Не може 2017 година да има оценка от 21 милиона лева и в началото на 2020-а тя да е вече 32 милиона"