Ботев свиква днес извънредно Общо събрание. То започва в 19:00 часа.

На него трябва да бъде гласувано прехвърляне на дяловете на руския милиардер Антон Зингревич. Руснакът може да придобие 99% от акциите на "канарчетата".

Антон Зингаревич - от Висшата лига, през връзки с мафията и укриване в САЩ, до Коматево

Антон Зингаревич - от Висшата лига, през връзки с мафията и укриване в САЩ, до Коматево

Руснакът е със спорно минало

Дневният ред е следният:

"Точка 1: Вземане на решение за разпореждане с имущество на Сдружението.

Точка 2: Вземане на решение за становището на Сдружението и указване на представителя му как да гласува по всяка една точка от дневния ред на следващото Общо събрание на АД ПФК Ботев.

Точка 3. Разни".