Търговският регистър отказа да впише поканата за извънреден Конгрес на БФС, а Георги Градев, който доскоро бе част от щаба на претендента за президентския пост на Централата Димитър Бербатов, призова Михаил Касабов незабавно да се впише в ТР като временно изпълняващ длъжността президент на БФС, както повелява законът и уставът.

Юридически хватки: Търговският регистър отказа да впише поканата за Конгрес на БФС!

Юридически хватки: Търговският регистър отказа да впише поканата за Конгрес на БФС!

Имало процедурни пропуски

"‼️BREAKING: Търговският регистър отказа да впише поканата за Извънреден Конгрес на БФС (очаквано)

Подадените от БФС документи към ТР не отговарят на изискванията на закона и на устава на БФС:

1. Представеният препис-извлечение от протокол от заседание на ИК, проведено на 6.12.2023 г., не съдържа решението за избор на ръководещия заседанието, подписите на ръководещия заседанието и на всички присъстващи членове на ИК.

2. Трима от членовете на ИК се представляват от пълномощници, като не са представени изрични пълномощни, в които е определен начинът на гласуване по точките от дневния ред на заседанието на ИК.

3. Всичките документи следва да са подписани от съответните легитимно избран представляващ по закон и лицата съгласно устава, обявен по електронната партида на сдружението.

Очевидно е, че лицата Михайлов и Касабов ще играят на "тука има - тука нема" (позната още като "банка Антинари") до последно с клубовете и феновете на футбола у нас. Касабов е просто една пешка, с която се гаврят - безгласна кукла на конци. Ще бъде запомнен като такава!

Чл. 47, ал. 2 от Устава е категоричен, че Михайлов трябва да прехвърли правомощията си на Касабов. Според чл. 7 от Закона за търговския регистър вписването има оповестително действие, т.е. вписаното обстоятелство е станало известно на третите добросъвестни лица от момента на вписването. До този момент не е станало известно на "третите добросъвестни лица", че правомощията на Михайлов са изпълняват от Касабов, както повелява чл. 47, ал. 2 от Устава.

Защо беше вписан Касабов в ТР през 2019 г., когато Михайлов подаде оставка, а сега не е?

Ако се чудите защо Михайлов отказва да впише Касабов, това е, защото Михайлов няма никакво намерение да се откаже от управлението на БФС. Планът му е някой клуб или член на УС да обжалва решенията на Конгреса, който би трябвало да се проведе на 15 март, за да може Михайлов да продължи да управлява, като даде пълномощно на някой от вице-президентите.

Призовавам лицето Михаил Касабов да се впише в ТР незабавно, както повеляват законът и уставът. Иначе ще бъде запомнен като Пинокио - лъжлива кукла на конци", написа Градев.