На днешното си заседание Бюрото на Изпълнителния комитет на Българския футболен съюз гласува предложение за промяна в Правилника за статута на футболистите в съответствие с промяна в законодателството за пребиваване и работа в България. Според промяната досегашният текст на чл. 7, ал. 3 се изменя и допълва както следва:

"Право да бъдат картотекирани имат лица, които са:

а) български граждани;

б) граждани на: държави-членки на Европейския съюз, на страните по споразумението за Европейско икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария;

в) чужди граждани, на които е издадено Единно разрешение за пребиваване и работа в Република България или имат друго законно основание за пребиваване в страната".

Единодушно бе взето и решението Българският футболен съюз да поеме всички необходими разноски по лечението на легендарния капитан на националния отбор на България Георги Димитров.

Сент Етиен плаща химиотерапията на Георги Димитров

Сент Етиен плаща химиотерапията на Георги Димитров

Лечението във Франция ще бъде поето изцяло от бившия клуб на Джеки