Президентът на Международния олимпийски комитет Томас Бах заяви, че смята политизацията на спорта за недопустима.

"Ние можем да изпълним нашата мисия за обединение на света само в случай, че Олимпиадата бъде над всякакви разногласия.

Ние можем да постигнем тази цел само в случай, че Игрите бъдат политически неутрални.

Ние решително се противопоставяме на нарастващата политизация на спорта, защото в противен случай не можем да изпълним нашата мисия за обединението на света", констатира Бах.

"Национален олимпийски комитет на Ватикана" вече не е само идея

"Национален олимпийски комитет на Ватикана" вече не е само идея

"Професионалният спорт се превърна в индустрия"