От Тръст "Синя България" обявиха, че ще прехвърлят притежаваните от тях 3 041 997 броя акции на Левски на сдружението "Левски на Левскарите".

"Днес се проведе редовното отчетно-изборно събрание на Тръст "Синя България". В зала "Пирин" на Интер Експо Център Общото събрание прие отчета за дейността на Управителния съвет за изминалата година. Управителният съвет бе освободен от отговорност.

Присъстващите членове решиха единодушно Управителният съвет да остане в същия състав за нов период от 1 година - Момчил Лазаров, Георги Димитров, Иван Евстатиев, Вангел Кьосев, Влади Николов, Даниел Стрезов, Никола Бушняков.

Общото събрание на Тръст "Синя България" прие и принципното решение притежаваните от Тръста 3 041 997 броя акции от капитала на ПФК Левски да бъдат прехвърлени на Сдружение "Левски на Левскарите". Управителният съвет започва проучването и анализа на необходимите стъпки за изпълнение на това решение!", напиаха от Тръста.

Левски със съобщение към директора на детско-юношеската школа на клуба

Левски със съобщение към директора на детско-юношеската школа на клуба

Йончо Арсов става на 46 години