Тръст "Синя България" обяви публично своите цели през през мандата на Управителния съвет 2020 - 2021.

Ето какво написаха от организацията:

"1. Разработване на независим и детайлен бизнес план за оздравяване, развитие и превръщане на ПФК Левски АД в печелившо търговско дружество

Тръст "Синя България" вярва, че успехите на футболния терен са пряк резултат от правилната и последователна работа извън него на всички нива на функциониране на един футболен клуб. След като вече месеци наред новото ръководство на футболен клуб Левски не желае или не е способно да изготви стратегия не само за спасението на любимия ни клуб, но и за неговото развитие, това ще направим ние. Съвместно с водещи експерти в своите области, в Тръст "Синя България" вече сме започнали изготвянето на бизнес план, който ще бъде предложен на текущото ръководство на ПФК Левски АД, както и оповестен детайлно пред широката левскарска общност.

2. Извършване на Финансов и данъчен анализ - 2019-2020 на ПФК Левски АД

Тръст "Синя България" е на финалната права от преговорите с компания от "Голямата четворка" на одиторските дружества в световен мащаб за извършване на финансов и данъчен анализ на ПФК Левски АД. Ние вярваме, че нито един план за спасение на вековния ни отбор, не може да бъде осъществен преди подобен одит да даде яснота по най-важните въпроси, от които могат да произтича каквато и да е стратегия:

1. В какво финансово състояние се намира търговското дружество в момента?

2. Колко и на кого дължи ПФК Левски АД?

3. Правилно ли се управлява футболния клуб?

4. Каква е необходимата сума за да може Левски да е без задължения?

5. Какъв може да е бюджетът на Левски без да се влиза в нови дългове?

Ние ще продължим борбата си тези отговори да бъдат дадени и да достигнат до всеки един левскар. Именно заради това ще инициираме и проведем кампания за събиране на средствата необходими за Финансов и данъчен анализ - 2019-2020 на ПФК Левски АД. Необходимата сума не е малка за българските стандарти, но милионите левскари сме доказали, че когато сме опрени до стената и става дума за Левски ще направим и невъзможното.

3. Teхнически и организационни цели

В по малък мащаб Тръст "Синя България" ще продължи усилията си за по-добра комуникация с левскарите - истинските собственици на идеята Левски. В тази връзка, Управителният Съвет на Тръст "Синя България" се ангажира за всички технически подобрения свързани с улесняването на членството в организацията, комуникацията с управителния съвет както и пълната автоматизация на процеса по приемане в нея. До края на настоящата година може да очаквате и интерактивния ни видеокаст, в който ще може да зададете своите въпроси, да намерите техните отговори и да дадете своето мнение и предложения за работата на Тръст "Синя България".

Защото Левски е на всички нас!".

Тръст "Синя България" избра своето ново ръководство

Тръст "Синя България" избра своето ново ръководство

В Управителния съвет на сдружението влязоха 9 души