Привържениците на Левски и този път показаха, че изпитват сериозно уважение към историята на България.

Поради тази причина те издигнаха впечатляваща хореография, основана на стихосбирката на Иван Вазов "Епопея на забравените".

Под огромен транспарант на който грееше лъв с корона и с надпис над него "Свобода или смъртъ", пишеше "Подвигът е труден, пътят е свиреп!".

Сектор “Г” с ефектна хореография

Сектор “Г” с ефектна хореография