Фирмата "Титан 77" ООД е поискала Левски да бъде обявен в несъстоятелност, пише "Спортал", а делото е образувано на 13 ноември 2018 година. Въпросното дружество се занимава с организиране на чартърни полети, като собственици са близнаците Юлиан и Емил Ботеви.

Ето каква е информацията от съда за този казус:

Търговско дело 2390 от 2018г. По новия ГПК Търговско отделение ТО VI-11 състав

21110 Молба за откриване на производство по несъстоятелност

Разпореждане за образуване от 13.11.2018г.

Образувано на 13.11.2018г. по Молба за обявяване в несъстоятелност

Входящ документ 147654 от 12.11.2018г.

Молител ТИТАН 77 ООД

Ответник ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛЕВСКИ АД

Закрито/разпоредително заседание от 14.11.2018

Резултат: С разпореждане

Берое дозакопа Левски

Берое дозакопа Левски

Случи се коледно чудо – Обертан вкара гол