Ръководството на ПФК "Левски" АД съобщи, че съдебният спор за запазената марка на ПФК "Левски" АД е приключил окончателно в полза на клуба.

От офиса на шампионите предоставиха резюме на най-важните етапи от спора за любимата за запалянковците стара емблема на отбора.

1992 г. Петър Петров регистрира в Патентно ведомство на Република България емблемата на Левски.

2000 г. ПФК "Левски" АД се опитва да регистрира емблемата като своя запазена марка в Патентно ведомство, но получава отказ, тъй като тази марка вече е регистрирана.

2001 г. ПФК "Левски" АД подава молба до Патентно ведомство да отмени регистрацията на Петър Петров, тъй като марката не е ползвана повече от пет години.

2003 г. Патентно ведомство се произнася с решение в полза на ПФК "Левски" АД, като отменя регистрацията на Петър Петров, при това решението влиза в сила с обратна дата, считано от 1992 г.

2003 г. Петър Петров подава жалба до Патентно ведомство срещу решението в полза на ПФК "Левски" АД и жалба до съда да отмени решението на Патентно ведомство. ПФК "Левски" АД се опитва да реши съдебния спор в извънсъдебни преговори с Петър Петров, но той отказва всички предложени идеи. Петров се опитва да проточи съдебния спор със всички възможни средства, като неявяване на дело, отсъствие по медицински причини, оттегляне на пълномощни на адвокати, посочване на несъществуващ адрес.

2005 г. През месец декември съдът отхвърля жалбата на Петър Петров и приема за меродавно решението на Патентно ведомство от 2003г.

2006 г. Близо девет месеца съдът не може да намери Петър Петров, за да му връчи съдебното решение. Решението окончателно влиза в сила на 26.09.2006г. и не подлежи на обжалване.