Със заповед на министър Весела Лечева от 12 януари 2023 г. Министерството на младежта и спорта с участието на Областна администрация на област София създава комисия, която да изготви проект на предложение до министъра на младежта и спорта за възлагане на концесия на обект "Спортен комплекс за професионален и масов спорт "Георги Аспарухов", гр. София.

Комисията трябва да организира и проведе подготвителни действия, регламентирани в Закона за концесиите, включително проекти на обявления за откриване на процедура и на документация за концесията.

При провеждането на подготвителните действия по Закона за концесиите комисията трябва да изготви и представи на министъра на младежта и спорта необходимата проектна документация за възлагане по реда на Закона за обществените поръчки, изготвянето на правен, технически и финансово-икономически анализ на концесията.

Проектът за концесия на обект "Спортен комплекс за професионален и масов спорт "Георги Аспарухов", гр. София, е включен в Плана за действие за държавните концесии за периода 2021-2027 г.

Той е одобрен от Министерския съвет на 17 февруари 2021 г.

Ръководството на Левски даде обяснение на феновете си

Ръководството на Левски даде обяснение на феновете си

Ето защо няма да се излъчва проверката с Ал Насър