Срещата на акционерите на Ювентус, която се проведе на днешния 27 декември, одобри бюджета за сезон 2021-22 г. Финансовата година приключи със "загуба от 238,1 милиона евро, покрита от използването на резерва за премия от акции", се казва в официалното прессъобщение на клуба.

Ето написаното от Ювентус:

"Събранието на акционерите одобри финансовите отчети за годината, приключила на 30 юни 2022 г. Тя свършва със загуба от €238,1 милиона(загуба от 226,4 милиона евро през финансовата 2020/21 година) , покрити от използването на резервни премии от акции. В контекста на събранието на акционерите бяха представени и консолидираните финансови отчети към 30 юни 2022 г., които показват загуба от 239,3 милиона евро (загуба от 226,8 милиона евро през 2020/21 финансова година".

Директорът Сузане Хейууд, назначен от Съвета на директорите на Компанията на 30 декември 2021 г., както и останалите директори, които подадоха оставка на 28 ноември 2022 г., ще останат на постовете си до Общото събрание на акционерите на 18 януари 2023 г.

И накрая, събранието на акционерите, в съответствие с препоръката, формулирана от Съвета на директорите на 2 декември 2022 г., не одобри останалите точки от дневния ред и по-специално разглеждането на раздел I от " Доклада за политиката за възнаграждения и изплатените такси", одобрението на план за компенсация, базиран на финансови инструменти, известен като "План за акции с резултати 2023/2024-2027/2028", и разрешението за закупуване и продажба на собствени акции.

Оценките по тези въпроси могат да бъдат извършени от новия Съвет на директорите, чието назначаване е в дневния ред на Общото събрание на акционерите на Дружеството на 18 януари 2023 г.".