ФИФА направи своите предложения за решаване на някои от казусите, които ще се появят в резултат на пандемията от Covid-19.

По отношение на казуса с изтичащите договори на играчите в края на сезона и влизане в сила на други контракти от следващия предложенията на ФИФА са следните:

Бойко Борисов: БФС да се съобрази с УЕФА

Бойко Борисов: БФС да се съобрази с УЕФА

"Сутринта си говорихме колко много страдаме от спирането на футбола"

- Когато дадено споразумение изтича на първоначално предвидената крайна дата на сезона, контрактът се удължава до новата крайна дата на сезона.

- Когато едно споразумение трябва да започне в първоначално предвидената дата на начало на нов сезон, влизането в сила се забавя до новата начална дата на нов сезон.

- В случай на припокриващи се сезони или периоди на регистрация и страните не успеят да се споразумеят друго, предимството е на първия клуб на дадения футболист, за да може да се запази отбора в пълен състав до завършване на първенството.

По отношение на заплащането на възнагражденията на служителите и играчите в даден клуб от ФИФА препоръчват интензивни разговори за намиране на най-добрата формула, докато трае извънредното положение:

- Клубовете и служителите се насърчават да работят заедно, за да постигнат съгласие за отлагане или намаляване на заплатата с разумна сума за периода на спиране на работата.

Що се отнася до промени в периодите на регистрация от ФИФА изразяват готовност да се съобразят с всички желания за промени на трансферните прозорци:

- Всички заявки за удължаване или изменение на периодите за регистрация (трансферни прозорци) да бъдат одобрени, при условие че тяхната продължителност съответства на максималния лимит - 16 седмици.