Ръководството на "червените" публикува годишния финансов отчет за 2017 година на ЦСКА и "ПФК ЦСКА 1948" АД, от който става ясно, че първото дружество отчита загуба от 10.011 милиона лева за миналата година, а тази на общата група възлиза на 10.095 милиона лева.

От ЦСКА пишат, че задълженията по заеми са 12 милиона лева спрямо 10.892 милиона лева 12 месеца по-рано. Те са към дружеството майка "ПФК ЦСКА 1948" АД. Срокът за връщане е след 2020 година съгласно погасителен план.

Божидар Чорбаджийски: Вече свикнахме с Ел Маестро

Капитанът на ЦСКА: Вече свикнахме с Ел Маестро

"Ще е страхотно да изведа отбора с капитанската лента в Лига Европа"

От друга страна задълженията на "ПФК ЦСКА 1948" АД са доста по-големи. Краткосрочните възлизат на 5.893 милиона лева спрямо 5.837 милиона лева година по-рано.

А тези към свързаните предприятия "Литекс Комерс" (на Гриша Ганчев) и "Иса 2000" (на Юлиян Инджов) са на стойност 19.887 милиона лева. Година по-рано те са били 9.418 милиона.

Съотношението към Литекс Комерс е следното:

Към 31 декември 2016 година - 7.893 милиона лева

Към 31 декември 2017 година - 14.656 милиона лева

Съотношението към Иса 2000 е следното:

Към 31 декември 2016 година - 1.525 милиона лева

Към 31 декември 2017 година - 5.231 милиона лева

За 2017 година "ПФК ЦСКА 1948 АД" е получил кредити от "Литекс Комерс" на стойност 1.311 милиона лева спрямо 3.215 милиона година по-рано.

"Иса 2000" е кредитирала дружеството с близо четири пъти повече пари - 5.050 милиона лева за разлика от 2016-а, когато е отпуснала 1.5 милиона.

От своя страна "ПФК ЦСКА 1948" е предоставил кредит от 10.881 милиона лева на ЦСКА спрямо 4.684 млн. година по-рано.

Нестор ел Маестро: Постоянството ще бъде ключово за ЦСКА

Нестор ел Маестро: Постоянството ще бъде ключово за ЦСКА

"За мен по-важно бе всички да разберат какво искам аз"

Приходите на ЦСКА пък са 3.958 милиона лева. Година по-рано те са били 7.081 млн. Разходите на клуба са в размер на 14.562 милиона лева (с около 80 хиляди лева повече от тези на Левски). Те се увеличават с над 4.6 млн. спрямо 2016 година, когато възлизат на 9.893 милиона.

Значителен ръст бележат възнагражденията, които скачат с повече от 2.6 млн. лева спрямо 2016 година. За 2017-а те са 7.413 млн., а година по-рано - 4.771 милиона лева. 

Борба за места във ВИП-ложите на "Армията" за ЦСКА - ФК Рига

Борба за места във ВИП-ложите на "Армията" за ЦСКА - ФК Рига

Пропуските се изкупуват с впечатляващи темпове

Чрез публикувания ГФО, от ЦСКА-София уточняват следното относно ремонтните дейности на стадион "Българска армия" и "Панчарево":

"Направени са съществени подобрения на стадион "Българска армия" - изградени са две тренировъчни игрища с подменена дренажна система и тревно покритие. На Комплекса, изходящ се в Панчарево, е започната реконструкция и изграждане на тренировъчни игрища и прилежащите им сграден фонд, свързан с провеждане на тренировъчен процес. След спечелване на търга за спортните съоръжения и представената инвестиционна програма, дружеството ще спазва стриктно поставените срокове и изпълняване на поетите инвестиционни ангажименти".

Най-притеснителната информация в ГФО на ЦСКА и "ПФК ЦСКА 1948 АД" е следната:

"Групата дружества е отчело загуба в размер на 10,095 млн. лв. за годината, завършваща на 31 декември 2017 г., както и натрупани загуби от предходни години в размер на 7,892 млн. лева. Към тази дата стойността на имуществото (нетни активи) на Групата дружества е с отрицателна стойност, която възлиза на 15,787 млн. лв. и е под размера на вписания в търговския регистър записан капитал. Както е посочено в Приложение №4 към СС 1 - Отчет на собствения капитал от финансовия отчет и в оповестяванията към консолидираният финансов отчет раздел Допълнителна информация към статиите на финансовия отчет от Приложение: База за изготвяне на финансовите отчети и прилаганите съществени счетоводни политики на групата "ПФК ЦСКА 1948" АД, т. 18 Капитал и резерви и т. 26 Действащо предприятие, обстоятелствата, наред с останалите събития, факти и условия, оповестени в него, са индикатор, че е налице съществена несигурност, която би могла да породи значителни съмнения относно способността на Дружеството да продължи да функционира като действащо предприятие.

С Писмо - Декларация от 21 март 2018 г. основните акционери в капитала на дружеството - майка декларират, че в срок до 30 април 2018 г. ще се изготви и приеме бизнес-план за дейността на дружеството за срок не по-рано от 31 декември 2019 г., както и ще се осигури необходимата подкрепа за продължаване дейността на Групата дружества "Професионален футболен клуб ЦСКА-1948" АД, като няма да откажат финансова подкрепа на дружеството за период от 24 месеца, считано от 01 януари 2018 година в случай, че това се налага, за да може то да продължи своята нормална дейност. Оказването на финансова подкрепа се изразява в предоставяне на суми по сключени договори за заеми, както и в последващи анекси".

ЦСКА завърши със зрелищно 3:3 контролите в Австрия, Каранга се завърна с гол и пропусната дузпа

ЦСКА завърши със зрелищно 3:3 контролите в Австрия, Каранга се завърна с гол и пропусната дузпа

"Червените" стигнаха до равенство с Брьондби