"Сердика спортни имоти" ЕАД и ПФК ЦСКА подписаха днес меморандум за създаването на съвместно дружество за строителството на нов стадион на футболния клуб, съобщиха от Министерството на младежта спорта (ММС).

Със споразумението двете страни се ангажират с конкретни стъпки и срокове относно учредяването на съвместното дружество. Към меморандума е парафирано и приложение, представляващо учредителния акт на дружеството. С приложението двете страни постигнаха съгласие относно структурата и дейността на съвместното дружество.

Създават се условия ПФК ЦСКА да продължи с дейността по проектиране на стадиона, докато продължава юридическото оформяне на съответните документи и процедурата по вписване на съвместното дружество в Търговския регистър.

"Сердика спортни имоти" ЕАД, чийто принципал е ММС, не поема ангажименти относно финансирането на бъдещото строителство, което трябва да бъде осигурено изцяло от футболния клуб.

ЦСКА се разделя със защитник?

ЦСКА се разделя със защитник?

Ето кой е той