Фирмата "Ред Енимълс", която спечели търга за активите на фалиралото дружество ПФК ЦСКА АД, ще трябва да плати до седмица близо 8 000 000 лева - сумата, която фенската организация подаде на търга в Кърджали.

Това обяви Съдът със специално съобщение:

"УКАЗВА на кредитора "Ред Енимълс" ЕООД, че следва да внесе по особената сметка на масата на несъстоятелността на "ПФК ЦСКА" АД (н) сумата 7 835 367.50 лева, в седмодневен срок от влизане в сила на Първата частична сметка за разпределение. Определението може да бъде обжалвано пред САС от длъжника или кредитор, подал възражение срещу обявената в търговския регистър на 22.06.2017 г. частична сметка за разпределение, както и от Благовест Бориславов Геков, в едноседмичен срок от обявяването му в търговския регистър", пише в съобщението.

Ще се плаща ли? Спечелилата търга за емблемата на ЦСКА фирма внесе възражение (СНИМКА)

Ще се плаща ли? Спечелилата търга за емблемата на ЦСКА фирма внесе възражение (СНИМКА)

Срещу разпределянето на 8-те милиона