От ЦСКА са се обърнали към Lagardere Unlimited относно възможността за изграждане и управление на нов стадион на мястото на "Българска армия", разкри Ива Георгиева - представител на компанията за нашата страна. С повече от 10 години професионален опит в сферата на международния маркетинг, тя е работила в партньорство с немския екип на International Management Group и IFS. 

Ето как каза г-жа Георгиева пред "Гонг":

"Със сигурност ЦСКА се нуждае от компания с оперативен/търговски опит на стадиони, която в същото време разбира как това ще се отрази на проектирането/строителството. Не на последно място, тази компания трябва да насочи всички заинтересовани страни в правилната посока, докато управлява и контролира краткосрочните и дългосрочните резултати.

Преди повече от месец, ЦСКА се обърна към нас, представяйки своята визия за изграждане на нов стадион. Към онзи етап, според мен, те не бяха готови да водят разговори за привличането ни като оператор. Провели сме първоначални разговори с клуба, но понастоящем, нямаме договорни отношения. България има нужда от примери за успешни практики в управлението на спортни проекти.

Планът "Юнкер" е прекрасна възможност за финансиране на  подобни проекти. Чрез него, ЕИБ  финансира операции, които са по-рискови, в сравнение с нейните обичайни инвестиции. Това са един вид нови финансови продукти, например рисков дълг с характеристики на собствен капитал или инвестиционни платформи. Планът "Юнкер" позволява също на ЕИБ да одобрява по-голям брой проекти, отколкото би било възможно без гаранция от бюджета на ЕС, което позволява тези продукти да бъдат достъпни до широк кръг нови клиенти. 

Тази възможност, в конкретния случай, допуска ЦСКА или смесеното дружество, което предстои да бъде регистрирано, като потенциален бенефициент. Предполагам, че собствениците на клуба са наясно с условията и реда за кандидатстване и съответно с връщането на тези средства, които, както ви е известно, не са безвъзмездни. 

Тук би било и голямото предизвикателство за ЦСКА, а именно да гарантира доходност от предвижданата инвестиция. Отново ще повторя, че в България няма успешни практики за устойчиво управлявани инвестиции в спорта (в частност във футбола). Трудно мога да си представя, че ЦСКА са в състояние сами да предложат решение в тази посока, а и който и да е друг български футболен клуб.

Разбира се, очакванията на обществото и най-вече на феновете, ще бъдат насочени към това акцентът във взаимоотношенията между държавата и собствениците на клуба, да бъде поставен върху нерешените задачи и резултатите, които да бъдат постигнати, а не върху самите партньори и техните вложения.  

Моето разбиране за успешно партньорство се базира на идеята за ангажираност, работа за общите цели, доверие и създаване на професионален екип. Вярвам, че това е визията и на участниците в това смесено дружество. Доколко това партньорство би било успешно, времето и действията на хората, които го управляват, ще бъдат единственият верен индикатор.

ЦСКА има право да реконструира/строи над парцела на съществуващия стадион, което не е основният проблем. Големият въпрос е относно достъпа до стадиона, както и осигуряването на необходимия брой места за паркиране (за да се осигури необходимата функционалност и търговска устойчивост, при изграждането на нов стадион). Това е сериозен проблем, който със сигурност има решение и вярвам, че може да бъде намерен. 

Разбира се, професионален прочит на съществуващите условия за изграждането на нов стадион на "Българската армия", би разкрил много други пречки, които все още не са в дневния им ред. Не мисля, че на този етап ние (Lagardere Sport) бихме могли да се включим в анализ на настоящата ситуация, по отношение на състоянието на проекта "ЦСКА". Собствениците на клуба са тези, които трябва да намерят решение на всички предизвикателства, свързани с изграждането или реконструкцията на "Българската армия". Ние сме на тяхно разположение, за да им помогнем да управляват целия проект".

Какво разбрахме за новия ЦСКА на Крушчич?

Какво разбрахме за новия ЦСКА на Крушчич?

Престоят му започва обещаващо