Адвокатът на ЦСКА Станислав Трендафилов разясни за "Тема Спорт" съобщението, публикувано от Министерството на спорта, и обясни какви са последващите стъпки за осъществяването на реконструкцията на стадион "Българска армия".

Г-н Трендафилов, как феновете на ЦСКА трябва да тълкуват публикуваното от Министерството на спорта съобщение?

- В предишно свое интервю поясних, че в момента, в който г-жа Лечева стъпи в министерството, беше назначена цялостна проверка на отношенията между ЦСКА и "Сердика Спортни имоти". Тя завърши и вече има назначена работна група, която работи конкретно за проекта за реконструкция на стадион "Българска армия", за да можем да се движим напред. Вчера (б.р. - в сряда) проведохме среща с всички наши представители, мениджъри и партньорите ни от SportFive и от другата страна с работната група, назначена от министър Лечева. Имаме уверение, че те изцяло подкрепят проекта. В най-близко бъдеше, говорим за следващата седмица, трябва да се подпише меморандум или предварителен договор, който да очертае конкретните стъпки във връзка с проекта. А именно - внасяне на документация, последващи стъпки от страна на държавата и от страна на ЦСКА. За да може, живот и здраве, в идния месец да внесем нужните документи и да чакаме одобрение на самите проекти. И догодина да започнем с реални действия тази реконструкция.

Важна среща между ЦСКА и Министерството на спорта заради "Армията"

Важна среща между ЦСКА и Министерството на спорта заради "Армията"

По покана на Весела Лечева

Какво ще рече цитатът "на проведената среща всички страни констатираха, че до момента не са предприети никакви реални действия по изпълнението на решението на Министерския съвет"?

- Знаете, че от предишни екипи, работещи от страна на държавата по този казус, бяха предлагани различни решения за стъпките, по които трябва да вървим. В действителност досега седеше едно решение на Министерския съвет, което се изпълняваше. Именно затова аз съм изключително удовлетворен от тази среща, която се проведе. Госпожа Лечева много прецизно е набелязала нужните стъпки и резултатите от нейната проверка са напълно точни. Сега целта на последващите ни действия е да подпишем споменатия меморандум, който да задължава и двете страни за конкретни стъпки във връзка с проекта, защото знаете, че ние сме доста напред и в проектиране, и в цялостно подготвяне на плана. Така всяка страна ще има задължителни стъпки, които трябва да извърви, за да стигнем до желания резултат. От страна на министерството виждам наистина подпомагане и осмисляне на този проект и изразена пълна подкрепа.

Това значи ли, че договорът за партньорство между ЦСКА и "Сердика Спортни имоти", който беше подписан в началото на май, остава в миналото?

- Този договор по-скоро касаеше уреждане на наемните отношения към онзи момент и изразяващ една възможност за последващи стъпки. От чисто юридическа гледна точка считам, че оттук нататък всъщност правим стъпка напред. Вместо да изчакваме едни срокове, които бяха залегнали в предишните ни разговори с министерството, отиваме на етап, при който ще подпишем конкретен меморандум, за да сме сигурни и двете страни в осъществяването на проекта. Както е известно, в момента ЦСКА прави огромна инвестиция, свързана с цялостното планиране на проекта, която досега по никакъв начин не ни беше гарантирана. Нямахме конкретен документ, определящ конкретните стъпки след входирането на този идеен проект, за който ние сме поели ангажимент. Сега минаваме стъпка напред и подписвайки този меморандум, вече си отваряме пътя за последващи действия. Защото, за да се движи този проект, има огромно количество документация, която собственикът "Сердика Спортни имоти" трябва да подписва. Вярвам, че ще успеем, имаме пълна подкрепа и много точно преценени отношения от страна на работната група, която г-жа Лечева е назначила. След волята на държавата, показана и на проведената среща в Министерския съвет, пътят на проекта се отваря и ако се движи в правилната посока, през пролетта ще можем да започнем и реални действия.

Тоест започване на реконструкцията на стадион "Българска армия" през април остава цел, а защо не и срок за този проект?

- Точно това бе една от идеите на проведената среща. На нас, а и на държавата, ни се иска да поставим конкретни срокове, за да поемем ние своите ангажименти със своите инвестиционни намерения във връзка с проекта и оттам нататък заедно да работим за неговото осъществяване. Знаете, че в дълги периоди от време в нашите отношения с държавата думата "заедно" не съществуваше. Но вече наистина необходимостта да се работи абсолютно заедно е решаваща. Защото всяка една спънка ще отдалечава сроковете. Тоест ако ЦСКА и държавата не търсят заедно одобрения, не подписват заедно документация и не я заявяват в съответните институции, ще се стига до забавяне на иначе готов проект. Защото ние от наша страна съм сигурен, че ще сме готови с цялото планиране и изчертаване на документите в съгласуваните с министерството срокове. Затова и желанието е още следващата седмица с договора, който ще подпишем, да се урегулират абсолютно всички отношения, които ще имаме оттук нататък. За да са спокойни и двете страни. Показахме на госпожа Лечева и нейния екип нашия напредък и мисля, че те останаха удовлетворени от видяното.