На проведеното днес Общо събрание на акционерите на ПФК Ботев АД бе взето единодушно решение да бъде увеличен капиталът на клуба.

То ще позволи да бъдат изплатени всички заеми към мажоритарния собственик, натрупани през 2022 г. и превърнати в капитал.

Антон Зингаревич: "Всички наши действия са насочени към устойчиво развитие и стабилно финансиране на клуба. Както казах по-рано, клубът няма да има дългове и тази стъпка е с цел да изпълня думата си. Всички направени от мен инвестиции ще останат в клуба и ще бъдат използвани за развитието на Ботев."

Членът на УС Борис Гиздаков добави:

"Сдружение на ПФК Ботев беше и си остава надежден партньор на мажоритарния собственик в интерес на нашия любим клуб. Удовлетворени сме, че г-н Зингаревич изпълнява задълженията си, насочени към устойчивото развитие на клуба и напълно подкрепяме курса на Ботев към здраво финансово състояние."

Сдружение ПФК Ботев с официална позиция по повод събитията в клуба

Сдружение ПФК Ботев с официална позиция по повод събитията в клуба

Организацията подкрепи ръководството