Има реална опасност сектор А на стадион "Христо Ботев" в Пловдив да бъде затворен за двубоите на Ботев (Пловдив) в евротурнирите.

Представляващият ДЗЗД "Колежа" Костадин Филипов е изпратил писмо до зам.-кмета на Пловдив Тошо Пашов.

"След проведена на 31.05.2024 година работна среща на обект: Изпълнение на строеж, част от Общинска спортна инфраструктура - стадион "Христо Ботев" - град Пловдив и установените на място отклонения от приетите и въведени в експлоатация обекти, Ви молим да становище по следните въпроси:

  1. Установени са СМР на ниво + 1 и + 2 на Сектор А, които не са част от обхвата на ЕТАП 1.1 и ЕТАП 1.2. Всички СМР, които не се изпълняват от ДЗЗД "Колежа" и по предварително одобрените проекти, представляват реална опасност за здравето и живота на посетителите и работещите на спортното съоръжение.
  2. Установени са СМР на ниво + 3 и + 4 и + 5 на Сектор А, които не са част от обхвата на ЕТАП 1.1 и ЕТАП 1.2. Всички СМР, които не се изпълняват от ДЗЗД "Колежа" и по предварително одобрените проекти, представляват реална опасност за здравето и живота на посетителите и работещите на спортното съоръжение.
  3. Цялостно на територията на стадиона са открити промени, модификации и допълнителни работи по електрическите инсталации, които не са част от одобрената проектна документация. По наши данни тези промени са направени без знанието на проектант, строителен надзор, строител и Община Пловдив.
  4. В трафопост, намиращ се в близост до Сектор А, има разположена машина, която осигурява електрическтото захранване на тази трибуна. Въпросната машина не е част от проекта към ЕТАП 1.1 и ЕТАП 1.2 и е доставена временно и под наем от ДЗЗД "Колежа". След изтичане на договора за наем, сектор "А" ще остане без електрическо захранване.

Очакваме вашият отговор в най-кратки срокове, тьй като, като изпълнители на обекта сме принудени да спазим българското законодателство и да ограничим по всякакьв начин достыпьт до гореописаните помещения, тъй като те са все още активна строителната площадка и не са приети за ползване.

При липса на отговор до 10.06.2024г., каним Ваш представител от 08:00 часа, на 10.06.2024г. на място, заедно с представител на строителния надзор и проектант да предприемем нужните действия, за ограничаване на достъпът до описаните зони."

С уважение:

Представляващ ДЗЗД "КОЛЕЖА": Костадин Филипов

Италианци ще продължат да обличат Ботев (Пд)

Италианци ще продължат да обличат Ботев (Пд)